Najlepszy klub w mieście!

W dniu dzisiejszym odbyły się konsultacje dotyczące Pomorskiego Programu Sportu do roku 2025.

Głównym celem spotkania było podsumowanie 20 lat działalności samorządu lokalnego na rzecz rozwoju sportu, oraz uhonorowanie sportowców i działaczy lokalnej społeczności, przekazanie sprzętu sportowego oraz przedstawienie wstępnych założeń Programu Rozwoju Sportu w Województwie Pomorskim do roku 2025.

Jedynym nagrodzonym klubem był właśnie nasz klub, który otrzymał sprzęt sportowy.

Jest to kolejne potwierdzenie że niezależne instytucje bazujące na twardych danych potrafią docenić naszą działalność. Jestem bardzo dumny że po raz kolejny klub którego jestem Prezesem udowadnia że jest liczącym się stowarzyszeniem w Województwie Pomorskim.