Radpol zapewnił suplementy dla naszych zawodników.

Właściciel firmy Radpol Pan Szymon Połot zakupił suplementy dla naszych zawodników. Pan Szymon to osoba która od samego początku wspiera nas finansowo. Dodatkowo wielokrotnie wspierał nas w różnych inicjatywach oraz pomaga wielu naszym zawodnikom indywidualnie za co serdecznie dziękujemy.