Zarząd Wejherowskiego Klubu Bokserskiego „Gryf” Wejherowo

Prezes: Wojciech Wasiakowski

V-ce Prezes: Łukasz Babiński

Skarbnik: Radosław Michalak

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący: Paweł Thiel

Sekretarz: Anna Wasiakowska

Członek: Krystian Binek